Projecten in de wijk

Rembrandtlaan

Op dit moment is ontwerp bestemmingsplan van het project Rembrandtlaan ter visie gelegd. Volg de actuele berichtgeving.

Wateroverlast

Afgelopen periode zijn in het gebied langs de Aa diverse metingen verricht na klachten over een verhoogde grondwaterstand.
Er is nu een rapport uitgebracht, dat 27 oktober 2016 in de Lapvoet zal worden geopenbaard en toegelicht. De ruimte is open vanaf half acht.