Wijkraad

Over de wijkraad

De Leest is een typische ‘woonwijk’, waar veel verschillende culturen aanwezig zijn.

De doelstelling van de wijkraad is om het woon- en leefklimaat op De Leest goed te houden en waar mogelijk te verbeteren, om te voorkomen dat de wijk achteruit gaat.
Dit betreft zaken als veiligheid op straat, verkeersveiligheid, fietsroutes, parkeren, groenvoorzieningen, overlast, nieuwe ontwikkelingen in de wijk, etc.
Op al deze gebieden geeft de wijkraad gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente, aan de politie en aan andere instellingen, maar heeft daarin geen beslissingsbevoegdheid.
De wijkraad is een belangrijk aanspreekpunt voor de gemeente voor alle zaken die van invloed zouden kunnen zijn op het woon- en leefklimaat in onze wijk. 
Wij zijn ook aanspreekpunt voor wijkbewoners.

 

Leden van de wijkraad

Voorzitter: Dirk Bakker
Secretaris: Ronald Berendes
Lid: Ellen Nooter
Lid: Martien Coensen

  

Jij en je rol in de Leest

Om van onze wijk een mooie wijk te maken, kunnen we je inzet hard gebruiken.
Als je geïnteresseerd bent, mail dan naar de secretaris op:
wijkraaddeleest@ziggo.nl
of bel 0413 375553

In januari 2016 heeft de wijkraad iedereen in de wijk een brief gestuurd over de activiteiten van de wijkraad en ons personele tekort. Hierop zijn diverse reacties binnengekomen. Ook jij kunt nog reageren.

Je bent van harte welkom!